Information.

Alla hundar på dagiset har tillgång till eget rum eller delar med kompis och en egen rastgård i direkt anslutning.
Hundarna kan gå ut och in efter eget behag från morgon till kväll. Om dem är okej med att sitta med en kompis får dem dela bur, dock ej vid fodring.

Hundarna rastas ute och stimuleras under dagen löpande och är ute på stora rastningar två gånger.

Hundar som trivs ihop kan få leka tillsammans i vår stora uterastgård, hundar som föredrar att vara ensamma får självklart busa ensamma.

När vädret inte tillåter utelek, vilket är värme har vi vår stora inomhushall där hundarna kan stimuleras som är sval

Hundarna får turas om att hjälpa till med de dagliga sysslorna och kontorsarbetet.

Tillgång till dusch finns.

Vi klipper klor vid behov, till en kostnad av 150kr, kolla gärna om det behövs innan ni lämnar.

Glöm inte att redogöra för hundens eventuella egenheter, allergier och favoritsysselsättningar m.m, allt för att vi skall kunna göra vistelsen så trevlig och problemfri för hunden som möjligt.

Hundar från samma familj får givetvis bo tillsammans, om de är vana vid det.


 

Regler.

Hallands Hundcenter tar inget ansvar för saker som som ni lämnar tillsammans med er hund, till exempel koppel, bäddar och leksaker, vi har många hundar som passerar och det är en omöjlig uppgift att hålla reda på alla tillbehör som inte är våra egna.

Av säkerhetskäl och risk för bråk får hundarna  INTE:
Leka, busa, hoppa eller ta saker i munnen under promenaderna
vi tillåter heller inga utfall eller skällande på andra hundar/människor.
Människor/andra hundar får absolut inte komma fram och hälsa på våra dagis/pensionat hundar
För de flesta av hundarna är det säkert inga nyheter, men ett måste för att vår vardag ska fungera väl.

Du som önskar dagisplats åt din hund får börja med att komma på ett personligt besök innan. Du får se dig om i lokalen, vi ställer en del frågor om er hund och förklarar hur vårt dagis fungerar.
Vi brukar alltid rekomendera våra kunder att besöka flera olika dagis för att få sig en liten bild Då alla Hunddagis & Hundpensionat jobbar på olika sätt.

Om ni därefter fortfarande är intresserad av en dagisplats bokar vi tillsammans in en passande dag för inskolning.
Inskolningen är till för att bygga upp ömsesidigt förtroende mellan dagiset och hunden samt hundens familj,
och för att se att hunden fungerar på dagiset i en hundgrupp.
Vi kommer att göra allt vi kan för att ni skall känna er trygga och välkomna och att hundarna skall trivas hos oss!

Hämtning & Lämning:
Om hunden hämtas efter 18:00 debiteras en extra avgift på 200:-/per påbörjad 30min
Hunden ska vara på dagis senast 9:00. Om hunden blir försenad debiteras en extra avgift på 200:-/ per påbörjad 15min.
Ringer man och medelar försening i tid blir man inte debiterad, man ska ringa minst 30min innan om man blir försenad.

Hunddagisets vård av hunden:
Hunddagiset förbinder sig att, under den överenskomna vistelsetiden, vårda hunden väl, ge den god tillsyn, god kontakt och att rasta hunden regelbunde enligt föreskrifter. Hunddagiset skall följa djurskyddslagen och jordbruksverkets föreskrifter. Hunddagiset har rätt att vid akuta olycksfall/sjukdomstillstånd ta hunden till veterinär på Hundägarens bekostnad.

Hundens hälsostatus:
Hundägaren försäkrar att hunden är fullt frisk och fri från parasiter, ohyra, skabb och liknande.
Hundägaren ansvarar för att hunden är vaccinerad mot valpsjuka, parvo och hcc.
På begäran av hunddagiset skall hundägaren ombesörja vaccination även mot andra sjukdomar.
På begäran av hunddagiset skall intyg om vaccination uppvisas.

Vid behov får hunddagiset kräva att hundägaren utan dröjsmål ombesörjer avmaskning och behandling mot parasiter/ohyra. Hunden skall vara chipmärkt alternativt öronmärkt och registrerad.
Vid misstanke om sjukdom hos hund så har hunddagiet rätt att vägra ta emot hunden, väljer ägaren då att säga upp så gäller fotfarande uppsägningstiden. OBS!! uppsägning måste ske skriftligt annars gäller inte den.

Hundens försäkring:
Hunden skall vara  veterinärvårdsförsäkrad samt livförsäkrad för att man skall kunna yrka på ersättning vid ev skada..Hundägaren skall även ha en hemförsäkring som omfattar ansvarsförsäkring för hund för att kunna täcka sina kostnader om man gör anspråk för dem gentemot hunddagiset.

Hunddagisets skadeståndsansvar:
Om hunden skadas eller förolyckas under vistelsen på hunddagiset eller vid rastning av hunden är hunddagiset skyldig att ersätta hundägarens direkta skador endast om det visas att skadan orsakats av hunddagisets vårdslöshet. Hunddagiset ansvarar inte för indirekta skador och följdskador.
Hunddagisets skadeståndsskyldighet omfattar aldrig sådan kostnad eller skada som omfattas av hundens eller hundägarens försäkringsskydd.

Utfodring av hunden:
Hunddagiset har ingen skyldighet att utfordra hunden, om det är önskemål om utfodring skall detta vara en överenskomelse och det sker vid ett tillfälle under dagen när det finns möjlighet samt i mån av tid för övriga hundar. Det sker en fodring mitt på dagen vanligtvis men tiden är inte exakt.

Löptikar:
Hunddagiset har ingen skyldighet att ta emot löptikar om inte parterna uttryckligen kommit överens om det. Vi tar emot löptikar men hundägaren har strikt hundägaransvar att meddela om hunden är i löp.

Hundägarens skyldighet att informera:
Hundägaren skall utan dröjsmål informera hunddagiset vid förändringar som rör hundens försäkring, utfodring, hälsostatus och kontaktuppgifter till hundägare.

Inlämning av hunden:
Hundägaren ansvarar för att hunden är välrastad och frisk då den lämnas in till hunddagiset.
Vid skälig misstanke om att hunden är sjuk, skadad eller smittbärande får hunddagiset vägra att ta emot hunden.

Ingen reducering av avgift vid utebliven vistelse:
Hundägaren har inte rätt till någon reducering av överenskommen avgift om hunden inte kan vistas på hunddagiset
pga. sjukdom, skada, smitta, ohyra hos hunden.
Någon rätt till reducerad avgift föreligger ej heller om hundägaren väljer att inte lämna in hunden (t.ex. i samband med hundägarens ledighet eller sjukdom) eller om hundägaren väljer att hämta hunden tidigare än enligt överenskommen

Vistelsetid.
Det sker inga avdrag för semester eller löptika/sjukdom då det är tillämpat att man har tillgång till verksamheten alla dagar förutom röda dagar och man abonerar sin plats.

Pris:
Om parterna inte särskilt kommit överens om priset gäller det pris som framgår av hunddagiset från tid till annan tillämpade ordinarie prislista. Hunddagiset skall minst 1 månad i förväg lämna meddelande om kommande prishöjningar.

Personal
All personal är under hunddagsiet ansvar att dem tillhandahåller tillräcklig informatioon samt kunskap.
Hunddagiset har rätt att använda sig av praoelever vid rastning. Det är dagispersonalens ansvar att bedömma deras förmåga att hantera hundarna.

Betalningsvillkor:
Hunddagiset har rätt att tillämpa förskottsbetalning. Vid betalningsdröjsmål har hunddagiset rätt att vägra ta emot hunden och vidare har hunddagiset rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag. Vid väsentligt betalningsdröjsmål får hunddagiset säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

Tillfälligt förhinder att ta emot hunden:
Hunddagiset har rätt att tillfälligt inte ta emot hunden om verksamheten inte kan bedrivas, till exempel vid sanering pga. smitta eller smittorisk i hundgruppen eller personals sjukfrånvaro. Vid sådan tillfällig stängning har hundägaren rätt till en proportionell reducering av avgiften. Men hundägaren har inte någon rätt till annan ersättning.

Avtalsperiod och uppsägning:
Om inget annat överenskommit löper avtalet tillsvidare och kan av vardera part sägas upp med en uppsägningstid  om 1 månad, uppsägning skall ske skriftligen annars gäller inte den och gäller för hela perioden, dvs hela månaden är en period. Uppsägning skall ske innan ny period påbörjas.

Förtida uppsägning:
Om hunden i samband med invänjning på hunddagiset har uppenbara svårigheter att anpassa sig i hundgruppen eller på hunddagiset kan såväl hunddagiset som hundägaren säga upp avtalet till omedelbart upphörande; sådan uppsägning kan dock ske endast under 4 kalenderveckor räknat från det att hunden börjat vistas på hunddagiset.

Sen avhämtning:
Om hunden inte avhämtas inom avtalad tid äger hunddagiset rätt att på hundägarens bekostnad ta hand om hunden, exempelvis genom att föra hunden till hundstall eller annan inrättning eller anförtros åt person som kan ta erforderlig vård om hunden i avvaktan på att hunden kan avhämtas av ägaren.
Hundägaren är skyldig att ersätta hunddagiset för de extra kostnader som uppstår vid sen avhämtning.
Dagisavgiften  ska vara inne på vårat konto senast 27 varje månad försenad avgift debiteras med 100:-